Brandbull Polska S.A.

EMAIL

BIURO@BRANDBULL.PL

TELEFON

+48 62 767 20 16

ADRES

PRZYBRZEŻNA 37, 62-800 KALISZ

OGŁOSZENIA

Wezwanie do złożenia akcji

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd spółki pod firmą Brandbull Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Pełna treść ogłoszenia w załączniku: Wezwanie akcjonariuszy – Brandbull