Brandbull Polska S.A.

EMAIL

BIURO@BRANDBULL.PL

TELEFON

+48 62 767 20 16

ADRES

PRZYBRZEŻNA 37, 62-800 KALISZ

PRODUKTY

NEO

Hełm strażacki Vulcan NEO to nowatorska konstrukcja. Jest wykonany w całości z kompozytów metodą wtrysku bezpośredniego. Ma doskonałe właściwości ochronne, użytkowe i konstrukcyjne. Spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz norm zharmonizowanych:

    • EN 443:2008 Hełmy stosowane do walki z ogniem w budynkach i innych obiektach.
    • EN 16471:2014 Hełmy strażackie. Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych.
    • EN 16473:2014 Hełmy strażackie. Hełmy dla ratownictwa technicznego.
    • EN 50365:2002 Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia,

co jest potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną nr 0497 CSI S.p.A. Świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę notyfikowaną nr 1438 CNBOP-PIB.