Brandbull Polska S.A.

EMAIL

BIURO@BRANDBULL.PL

TELEFON

+48 62 767 20 16

ADRES

PRZYBRZEŻNA 37, 62-800 KALISZ

PRODUKTY

FHR 008

Nowe ubranie specjalne przeznaczone jest dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Spełnia najwyższe standardy ochrony zgodnie z normą EN 469:2005 i zabezpiecza przed skutkami promieniowania cieplnego i płomieniem oraz przed wnikaniem wody.