Brandbull Polska S.A.

Privacy policy

Szanowny Użytkowniku!
Niniejsza polityka prywatności strony www.brandbull.pl (dalej jako „Strona internetowa”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej (dalej jako „Użytkownicy”) oraz określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE (KLAUZULA INFORMACYJNA)

 

1. Informacja o Administratorze Danych:
Administratorem Twoich danych jest spółka Brandbull International S.A. Oddział w Polsce, ul. Przybrzeżna 37, 62-800 Kalisz, KRS 0001000706, NIP: 618-219-54-19, REGON: 523568431 (zwana dalej „Administratorem”).

 

2. Kontakt:
Możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem Brandbull International S.A. Oddział w Polsce, ul. Przybrzeżna 37, 62-800 Kalisz lub mailowo: biuro@brandbull.pl

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”)) oraz w celu wykrywania nadużyć, zapobiegania im, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 (f) RODO).

 

4. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne.

 

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas świadczenia na Twoją rzecz usług do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia.

 

6. Informacja dotycząca przekazywania danych do Państw trzecich:
Twoje dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza obszar UE.

 

7. Twoje prawa:

 1. masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,
 2. masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

II COOKIES

 

Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej automatycznie zbierane są pliki cookies.

 

Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet). Nie powodują one żadnych uszkodzeń na Twoim komputerze ani innym urządzeniu końcowym i nie zawierają wirusów.

 

W ramach naszej Strony internetowej stosowane są wyłącznie niezbędne pliki cookies, które umożliwiają nawigowanie na witrynie internetowej i korzystanie z podstawowych funkcji, np. wtyczek multimedialnych.  Są one tymczasowo przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia (cookies tymczasowe).

 

Pliki cookies związane z funkcjonalnością są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.

 

Jednocześnie wskazujemy, że specyfika tych plików cookies polega na tym, że nie dotyczą przetwarzania danych osobowych, lecz elementów, które wiążą się raczej ze świadczeniem usług w odpowiednich warunkach technicznych (funkcjonalność, projekt, bezpieczeństwo itp.). Takie pliki znajdują na przykład zastosowanie w procedurach bezpieczeństwa dla celów identyfikacji użytkowników, aby zapobiec oszukańczemu wykorzystywaniu danych połączenia oraz zabezpieczyć dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem.
Poniżej przedstawiamy instrukcję przedstawiającą sposób, w jaki możesz dokonać zmiany ustawień lub wyłączenia plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach, przy czym wskazujemy, że usuwanie lub resetowanie informacji przechowywanych w takich plikach cookies może mieć istotny (niekorzystny) wpływ na funkcjonalność lub bezpieczeństwo danej strony internetowej:

 1. w przeglądarce Mozilla Firefox – w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych „ciasteczek” poszczególnych witryn.
 2. w przeglądarce Microsoft Internet Explorer  – w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz dostosować poziom prywatności, albo przyciskiem „Witryny” możesz zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 3. w przeglądarce Google Chrome – w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 4. w przeglądarce Opera – przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”; oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 5. w przeglądarce Safari – w menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej opcje dotyczące plików cookies.

 

Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookies w Twoim telefonie lub tablecie, polecamy zapoznanie się z ustawieniami konkretnego telefonu w jego instrukcji.