Brandbull Polska S.A.

EMAIL

BIURO@BRANDBULL.PL

PHONE

+48 62 767 20 16

ADDRESS

PRZYBRZEŻNA 37, 62-800 KALISZ

ANNOUNCEMENTS

Call to submit shares

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd spółki pod firmą Brandbull Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Pełna treść ogłoszenia w załączniku: Wezwanie akcjonariuszy – Brandbull